Nieuw innovatief boek over hoogbegaafdheid!

04-05-2018

“Ik zal beginnen met mijn levensverhaal, als je mijn leven überhaupt een leven kan noemen. Een leven zonder hart is geen leven. Een leven zonder gevoel is zo goed als dood. Of ben ik nu weer te pessimistisch? Dat krijg ik altijd van mijn ouders te horen: Paul, wat ben je toch een doemdenker, een typisch kenmerk van hoogbegaafdheid! Doemdenker of niet, nadat je mijn verhaal gelezen hebt, mag je dat zelf beoordelen!”

Zo begint de hoogbegaafde Paul te vertellen over hoe hij als hoogbegaafde de wereld heeft ervaren en waar hij tegenaan gelopen is op de peuterschool, basisschool en thuis met zijn streberige ouders. Dit humoristische verhaal zal zeer herkenbaar zijn voor hoogbegaafde kinderen en hun begeleiders.

Hoogbegaafde mensen ervaren de wereld om hen heen anders dan de meeste mensen. Ze voelen zich dan ook vaker alleen en onbegrepen, waardoor ze sociaal-emotionele blokkades kunnen ervaren en zelfs probleemgedrag kunnen ontwikkelen. Vaak zijn de aanleidingen voor zulke blokkades in het geheel niet hoogdravend en zwaar, maar gelegen in dagelijkse misverstanden in de communicatie: men begrijpt elkaars bedoelingen en gevoeligheden niet.

Door hoogbegaafdheid in eerste instantie te benaderen als een communicatieprobleem met de omgeving en door je te verdiepen in de situaties waardoor blokkades ontstaan zijn heel veel van die blokkades weg te nemen. Door op een goede manier te communiceren met hoogbegaafde mensen én hun omgeving lukt het om tot de kern van blokkades te komen en deze op te ruimen en te voorkomen.

Bij La Luna gebruiken we deze benadering met veel succes. Dit boek is een neerslag van onze benadering en de ideeën erachter. Het is geen hoogdravende theoretische uiteenzetting, maar een verhelderende en praktische uitleg over hoe wij hoogbegaafdheid zien en hoe we mensen, die problemen ervaren, helpen. Het is een boek met veel humor, casussen, praktijksituaties en gespreksvoorbeelden waarmee kinderen, ouders en begeleiders aan de slag kunnen. Het boek is in eerste instantie geschreven voor kinderen en hun ouders en begeleiders, maar het is leerzaam voor eenieder die met hoogbegaafdheid te maken heeft.

Het boek verschijnt in juni 2018. De prijs is € 35,50. Indien u dit boek wilt bestellen, kan dat via onderstaande link. U wordt doorverwezen naar Targetpay waar u kunt betalen.

Bestellen

Artikelen

17-05-2018

Deze artikelen over La Luna zijn verschenen in het tijdschrift Talent. 

U kunt ze lezen via de diverse links. 

Artikel Talent Omgaan met blokkades en overlevingsgedrag

02-07-2018

Deze maand verscheen een uitgebreid artikel in het tijdschrift talent over het boek "Paul, ons hoogbegaafde wonderkind". 

Lees het hier!

Een gevoel van onrecht overvalt het kind.pdf

Het gesprek maakt het verschil

Artikel Talent maart 2016

07-09-2016

Ellen Dittrich en Laura Groebbé zijn verbonden aan La Luna in Maastricht. Ze werken met de methode Wereldtaal, die Groebbé heeft ontwikkeld, en waarmee ze de leer- en denkbeleving van kinderen in kaart brengen. Ook komen ze via deze methode mentale en fysieke blokkades op het spoor. In een persoonlijk relaas geven ze aan dat misdiagnoses en de gevolgen daarvan voor een hoogbegaafd kind desastreus kunnen zijn. ‘Veel hulpverleners weten zich met hoogbegaafde kinderen geen raad.’

Gesprek maakt het verschil.pdf

Interview met Laura Groebbé

11-02-2016

Talent is een tijdschrift op het gebied van hoogbegaafdheid. In het juni-nummer van 2013 werd Laura Groebbé geïnterviewd over Wereldtaal. U kunt het interview lezen via deze link.

Het leer-denkproces stimuleren met Denkdeurtjes

HB Methode Het oude museum

Rekening houden met de hoogbegaafde leerling

05-02-2016

‘Toen het idee voor het project Het oude museum ontstond, was het aanbod van verrijkingsmateriaal nog erg klein en voornamelijk beperkt tot een moeilijke vorm van dezelfde soort opdracht’, zegt Ellen Dittrich. Dittrich is verbonden aan La Luna in Maastricht en zeer begaan met het lot van begaafde en hoogbegaafde kinderen.

Over creatieve uitdagingen én blokkades gesproken

Verrijkingsmateriaal: Het Oude Museum

Verkrijgbaar bij uitgeverij Graviant

04-02-2016

Ellen Dittrich & Annette Lehmann
Verrijkingsmateriaal voor groepen 6, 7 en 8 van de basisschool

Op structurele basis in te zetten verrijkingsmateriaal. Geschikt voor plusklassen, maar zeker ook geschikt om in de klas op individuele basis of in een groepje te gebruiken. Het oude museum combineert de geschiedenis van de schilderkunst met een groot scala aan andere onderwerpen. Omvat de volgende vakken: rekenen, taal, begrijpend lezen, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, filosofie, Engels, creatieve en denkopdrachten. Aan de hand van een verhaal ontdekken leerlingen de schilderkunst en bij ieder hoofdstuk volgt verdieping en verbreding door middel van zeer diverse opdrachten. De opdrachten (120 pagina’s) zijn geschikt voor groepen 6, 7 en 8 van de basisschool en worden aangereikt op twee verschillende niveaus. Opdrachtenbladen kunnen gekopieerd worden en zijn dus veelvuldig te gebruiken. Door de duidelijke opzet is het gemakkelijk in gebruik en is er weinig instructie nodig. Door het gebruik van evaluatieformulieren worden de beleving en de prestaties van de leerlingen in kaart gebracht.

De basisset bestaat uit:

  • 1 ringband met
  • opdrachten en evaluatieformulieren (120 pagina’s)
  • 2 antwoordenboekjes (uitneembaar, 36 pagina’s)
  • handleiding leerkracht (uitneembaar, 36 pagina’s)
  • 4 x A4 verhaalboek “Het oude museum” (32 pagina’s)
  • 4 x A4 werkschrift

Wilt u advies of ondersteuning met betrekking tot het werken met Het oude museum in uw specifieke schoolsituatie, neem dan gerust contact op met:
Annette Lehmann lehmannannette@cs.com
Ellen Dittrich ellen.dittrich@planet.nl

Voor meer informatie en bestellen:

https://www.graviant.nl/hoogbegaafd/het-oude-museum-basisset.html

Denkdeurtjesbord

03-02-2016

Laura Groebbé

Denkdeurtjesbord stimuleert een doelgerichte communicatie tussen kinderen en ouders en/of leerkrachten. Met behulp van het Denkdeurtjesbord kan een kind zijn leer-denkbeleving in kaart brengen en worden eventuele blokkades zichtbaar. Door middel van gesprekken hierover krijgt het kind inzicht in eigen en andermans gedrag en handelen. Samen met ouders en/of leerkrachten leert het blokkades te overwinnen en probleem-oplossend te denken en handelen. Tevens worden de ouders en leerkrachten bewust van het effect van hun eigen houding ten opzichte van het kind en krijgen ze handreikingen hoe te handelen.

https://www.graviant.nl/hoogbegaafd/denkdeurtjesmodel.html