Ons team

La Luna werd in 2005 opgericht door Laura Groebbé. Inmiddels werken we gedrieën aan een zo compleet mogelijk aanbod ten behoeve van hoogbegaafde kinderen en hun ouders en leerkrachten.

Laura Groebbé

Laura heeft gedurende 16 jaar gewerkt als leerkracht en hoogbegaafdheidcoördinator op een basisschool. In 2006 behaalde ze het ECHA diploma aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In Laura's optiek is 'hoogbegaafdheid' vooral een communicatieprobleem: hoogbegaafde kinderen begrijpen de taal van anderen niet en visa versa. Vandaar ook dat zij de methodiek 'Wereldtaal' ontwikkeld heeft, waarmee men inzicht krijgt in gedrag en handelen van zichzelf en anderen. Tevens is zij de auteur van het boek 'Denken is leuk'. In dit boek krijgen ouders en leerkrachten inzicht in het denkproces van hoogbegaafde kinderen en krijgen ze handvaten aangeboden hoe om te gaan met hoogbegaafde kinderen. 'Het is enorm dankbaar werk om kinderen weer te laten geloven in zichzelf en hun talenten!'

Ellen Dittrich

Ellen is in 1992 afgestudeerd in de bedrijfseconomie. Zij haalde in 2010 het ECHA diploma "Specialist in Gifted Education". Samen met Laura begeleidt zij de verrijkingsklassen. Ook ontwikkelt zij verrijkingsmaterialen. Deze lesmaterialen worden ontwikkeld vanuit de ervaringen in de verrijkingsklassen en sluiten zodoende precies aan bij de beleving en het hoge denkniveau van hoogbegaafde kinderen.