Specialisatie

Coaching voor ouders

coaching bij opvoeden hoogbegaafd kind

Het oudercoachings-traject is een interactief proces, waarbij ouders leren om vanuit een overtuiging hun kinderen op te voeden. Kernvragen daarbij zijn: wat willen wij onze kinderen meegeven, en op welke manier gaan we dat vorm geven? Wanneer je kind niet lekker in zijn vel zit ben je als ouder geneigd te beschermend te zijn, waardoor gezinspatronen in stand gehouden worden en de kern van de problematiek niet aangepakt wordt. Gedurende het traject wordt rekening gehouden met de behoeftes en mogelijkheden van ouders  en  kind.

Door de communicatie met behulp van Wereldtaal leren ouders en kinderen elkaars gedrag beter te begrijpen. Vaak worden de broertjes en zusjes ook in het traject betrokken, omdat opvoeden een gezinsaangelegenheid is. Een dergelijk traject brengt mensen weer dicht bij elkaar en zorgt voor wederzijds respect. Hierdoor kan men vanuit eigen kracht verder.

Trainingen voor basisscholen en middelbare scholen

over hoogbegaafdheid in het onderwijs

La Luna verzorgt trainingen op het gebied van hoogbegaafdheid, zowel op basis- als middelbare scholen. De trainingen worden afgestemd op de specifieke hulpvraag van een school en passend bij de visie en mogelijkheden van de school.

Bij La Luna vinden wij het erg belangrijk dat de docenten vooral leren hoe ze de vertaalslag kunnen maken van theorie naar praktijk. Dat houdt in dat de trainingen een interactief karakter hebben. 

Mogelijkheden zijn:

  • Informatiebijeenkomst over hoogbegaafdheid, zowel voor team als ouders
  • Opzetten van schoolbeleid op het gebied van hoogbegaafdheid
  • Klassikale sociale vaardigheidslessen op locatie, zowel voor basis- als voor voortgezet onderwijs

  • Trainen van IB-ers in het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen

  • Training Wereldtaal
  • Training Het Hoogbegaafde Jonge Kind (groep 1-3)
  • Opzetten van leerplannen op maat en begeleiden van leerkracht en leerling
  • Trainen van een team waarin de eigen praktijksituatie centraal staat