Ontwikkeling hoogbegaafde kinderen, adolescenten en volwassenen 

Bij La Luna worden hoogbegaafden begeleid die uit balans zijn. Mensen die zich bij ons aanmelden, hoeven nog niet de diagnose hoogbegaafdheid te hebben. Wij starten altijd met een uitgebreid diagnostisch onderzoek, alvorens wij tot begeleiding overgaan.

Hoogbegaafde mensen kunnen vastlopen in hun ontwikkeling, omdat ze op een 'andere' manier denken en voelen. De omgeving is hier vaak onvoldoende op afgestemd, waardoor men uit balans kan raken. Hoogbegaafden die vastlopen ontwikkelen vaak overlevingsgedrag. Voor hun omgeving is het vaak heel moeilijk om op juiste wijze te reageren en ondersteuning te bieden. Daarom betrekt La Luna mensen uit de directe omgeving (ouders, partners, broertjes, zusjes enz.) in het begeleidingstraject.

Bij La Luna krijgen mensen inzicht in eigen gedrag en handelen en leren ze probleemoplossend denken en handelen bij blokkades. Doel is, dat men zich zo optimaal mogelijk kan gaan ontwikkelen en vol zelfvertrouwen en innerlijke kracht in het leven komt te staan. Kortom: weer in balans!

Probleemgedrag bij hoogbegaafden (overlevingsgedrag)

 • Angst
 • Chaotisch gedrag
 • Clownesk gedrag
 • Boosheid
 • Verdriet
 • Eenzaamheid
 • Overgevoeligheid (ook voor geluiden, labels enz.)
 • Koppigheid
 • Betweterig gedrag
 • Brutaal gedrag
 • Verveling
 • Jaloers gedrag, zich tekort gedaan voelen
 • Tics en/of ander dwangmatig gedrag
 • Schoolziek
 • Stress voor toetsen, veranderingen enz.
 • Leven in een fantasiewereld
 • Slapeloosheid
 • Het leven als een competitie ervaren
 • Niet kunnen kiezen
 • Negatieve kijk op het leven

Kenmerken van hoogbegaafdheid

 • Verbaal sterk
 • Nieuwsgierig
 • Leergierig
 • Goed geheugen
 • Snel van begrip
 • Nadenken over levensvragen
 • Grote denksprongen 
 • Vindingrijk en origineel
 • Humoristisch (taalgrapjes)
 • Behoefte aan afwisseling en uitdaging
 • Behoefte aan vrijheid
 • Koppig
 • Grote fantasie
 • Perfectionistisch
 • Goede concentratie
 • Beweeglijk
 • Niet tegen onrecht kunnen
 • Oog voor details
 • Vasthoudend gedrag
 • Van discussie houden
 • Trouw en lief in vriendschappen
 • Serieus