Wereldtaal methode voor hoogbegaafde kinderen

De beleving van een kind staat centraal in de begeleiding. Voorwaarde voor een succesvolle begeleiding is de bereidheid om actief deel te nemen. Het is dan ook van essentieel belang om goed naar de beleving van een kind te luisteren en bij Wereldtaal vormt deze beleving dan ook het vertrekpunt van het traject.

Middels Wereldtaal leren kinderen hun beleving te verwoorden en in kaart te brengen. De kinderen communiceren met behulp van het Denkvaardighedenmodel. De beleving van het kind wordt in Wereldtaal 'het leer-denkproces' genoemd. Het kind wordt enerzijds begeleid op sociaal-emotioneel gebied en krijgt zo inzicht in de wereld van emoties en gedachtes (denkproces). Het kind wordt anderzijds begeleid op cognitief gebied  en krijgt daardoor inzicht in zijn eigen leerproces. We spreken van 'proces' omdat de persoonlijke beleving het vertrekpunt is van het begeleidingstraject. Hierdoor leert het kind probleemoplossend te denken en te handelen en zelf sturing te geven aan zijn leer-denkproces. Dit vergroot zijn of haar zelfvertrouwen.

.... op school en thuis

Passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen

Het is belangrijk dat het hoogbegaafde kind de kans krijgt om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Met behulp van Wereldtaal krijgt een leerkracht inzicht in het leer-denkproces van het kind en krijgt hij handvatten aangeboden om het kind passend onderwijs aan te bieden.

Opvoeden hoogbegaafde kinderen

Opvoeden is een interactief proces tussen ouders en kind, waarbij het 'kind' steeds centraal staat. Door de communicatie over leer-denkprocessen wordt het inzicht in elkaars gedrag en handelen vergroot. Ouders bepalen de kaders, maar het kind dient wel “in te stappen” om het gewenste effect te bereiken. Vanuit duidelijkheid, vertrouwen en erkenning worden er grenzen verlegd, zodat het hoogbegaafde kind uiteindelijk zelf de koers kan bepalen in zijn leven en zijn dromen kan gaan realiseren!