The gifted are lonely in a world of misunderstanding
- Linda Kreger Silverman

Nieuw innovatief boek over hoogbegaafdheid!

Hoogbegaafde mensen ervaren de wereld om hen heen anders dan de meeste mensen. Ze voelen zich dan ook vaker alleen en onbegrepen, waardoor ze sociaal-emotionele blokkades kunnen ervaren en zelfs probleemgedrag kunnen ontwikkelen.

Download het inkijkexemplaar

Lees meer en bestel

Coaching, verrijkingsklassen, lesmateriaal
en begeleiding voor hoogbegaafde kinderen, adolescenten en volwassenen

La Luna is een advies- en coachingsbureau en verrijkingsklas voor hoogbegaafden in Maastricht. In de praktijk voelen hoogbegaafde mensen zich vaak onbegrepen en alleen, omdat ze anders denken en voelen. Bij La Luna worden mensen weer terug in hun kracht gezet.

denken + voelen + leren = zijn

Wat is hoogbegaafdheid?

Men spreekt over hoogbegaafdheid als er sprake is van een bovengemiddelde intelligentie. Helaas wordt hoogbegaafdheid vaak niet gesignaleerd bij kinderen, omdat men hoogbegaafdheid benadert vanuit een bepaald stereotiep beeld.

Visie en Werkwijze

Wij begeleiden hoogbegaafde basisschoolkinderen en pubers in ontwikkeling naar Succesvol Intelligent Gedrag. Een kind is pas leerbaar wanneer het op sociaal, emotioneel en cognitief gebied in balans is.

Onze specialisatie

La Luna verzorgt verrijkingsklassen voor hoogbegaafde kinderen. Tevens zijn we gespecialiseerd in het begeleiden van ouders en verzorgen we trainingen voor basisscholen en middelbare scholen.