Het boek: Paul, ons hoogbegaafde wonderkind

Hoogbegaafde kinderen kunnen sociaal-emotionele blokkades ervaren en probleemgedrag ontwikkelen. Vaak zijn de aanleidingen voor deze blokkades in het geheel niet hoogdravend en zwaar, maar gelegen in dagelijkse misverstanden in de communicatie: men begrijpt elkaars bedoelingen en gevoeligheden niet.

Veel van deze blokkades zijn weg te nemen door hoogbegaafdheid in eerste instantie te benaderen als een communicatieprobleem met de omgeving en door je te verdiepen in de situaties waardoor blokkades ontstaan zijn. Door op de juiste manier met hoogbegaafde kinderen én hun omgeving te communiceren lukt het om tot de kern van blokkades te komen en deze op te ruimen en te voorkomen.

Bij La Luna gebruiken we deze benadering tot een hoogbegaafd kind met veel succes. Het boek ‘Paul ons hoogbegaafde wonderkind’ laat onze benadering en de ideeën erachter zien. Het is geen hoogdravende theoretische uiteenzetting, maar een verhelderende en praktische uitleg over hoe wij hoogbegaafdheid zien en hoe we mensen, die problemen ervaren, helpen.

Een samenvatting van het boek over een hoogbegaafd kind

Paul is een hoogbegaafde jongen van 11 jaar oud. Henk en Els, zijn vreselijk ‘foute’ ouders, adoreren zijn hoogbegaafdheid, maar hebben geen oog meer voor hun eigen kind. Ze vinden Paul koppig en ondankbaar en bij ieder opvoedingsakkefietje raadplegen ze ‘Het grote handboek voor hoogbegaafde kinderen’. Paul heeft een hekel aan dit boek en aan zijn ouders. Gelukkig heeft hij een hele aardige opa Guus, die er altijd voor hem is en hem helpt. Paul en Guus begrijpen elkaar en ze zijn goede vrienden.

In dit boek over een hoogbegaafd kind blikt Paul terug op de belangrijkste momenten in zijn jeugd. Deze momenten zijn bij uitstek voorbeelden van situaties, waarin hoogbegaafde kinderen kunnen blokkeren. Ze zijn gericht op in praktijk vaak terugkomende voorbeelden. De soms absurdistische situaties, met bijhorende blokkades en gevoelens, zijn zeer herkenbaar voor hoogbegaafde kinderen. Naast humor, liefde en spanning wordt er in dit boek over een hoogbegaafd kind gefocust op de ongelofelijk grote waarde van verbinding en vriendschap. Het boek laat daadwerkelijk zien hoe blokkades doorbroken kunnen worden. Daardoor is het bruikbaar voor ouders, begeleiders, maar ook voor het hoogbegaafde kind zelf. Het hoogbegaafde kind zal zichzelf en anderen beter gaan begrijpen en leert om te gaan met tegenslagen. Het boek is dus niet leeftijdsgebonden!

Meer weten? Lees hier het eerste hoofdstuk van het boek ‘Paul, ons hoogbegaafde wonderkind’.

Download het inkijkexemplaar

Waarom dit boek over een hoogbegaafd kind?

Het boek is geschreven door Laura Groebbé, begeleidster van hoogbegaafde kinderen. Haar jarenlange ervaring met hoogbegaafde, jonge mensen heeft haar er toe gezet om het boek ‘Paul ons hoogbegaafde wonderkind’ te schrijven. Hoogbegaafde kinderen voelen, denken en handelen vaak heel anders. Juist deze, vaak sensitieve groep mensen heeft een eigen aanpak nodig. Met dit boek over een hoogbegaafd kind biedt ze een intens inkijkje in deze bijzondere wereld. Het is een leesboek en een leerboek tegelijk, geschikt voor jong en oud.

Blokkades en overlevingsgedrag van een hoogbegaafd kind

Hoogbegaafde kinderen hebben vaak een enorm sterke fantasie waardoor zij bijvoorbeeld denkbeeldige vriendjes hebben en volledig opgaan in hun eigen fantasie. Ze kunnen ook extreem reageren op onrechtvaardige zaken. Ze zijn vaak overtuigd van hun eigen mening en kunnen hierdoor zeer gedreven overkomen. Dit zorgt weer voor flinke discussies met de ouders. Voorbeelden van deze discussies zijn ook terug te vinden in het boek ‘Paul, ons hoogbegaafde wonderkind’.

Ook kunnen hoogbegaafde kinderen heel intens reageren op prikkels als geluid, smaak, gevoel en geur. Ze kunnen heel boos worden, huilen maar ook opgewonden raken. Een hoogbegaafd kind voelt zich vaak eenzaam en onbegrepen. Hij of zij vertoont regelmatig betweterig gedrag en kunnen er een hobby van maken om de leraar te verbeteren en vervolgens de discussie aan te gaan. Het hoogbegaafde kind kan dwangmatig gedrag zoals tics vertonen.

Het klinkt nu alsof hoogbegaafde kinderen alleen maar negatieve kenmerken hebben. Maar niets is minder waar. Op sociaal vlak zijn zij in de meeste gevallen minder sterk maar ze kunnen het toch ver schoppen in hun leven. Dit komt omdat ze verbaal erg sterk zijn, nieuwsgierig en leergierig zijn en een goed geheugen hebben. Daarnaast maken ze grote denksprongen en zijn ze erg vindingrijk en origineel. Een hoogbegaafd kind wordt ook gekenmerkt door de goede concentratie, oog hebben voor detail en trouw en lief zijn in vriendschappen.

Die nieuwsgierigheid en leergierigheid is in sommige situaties toch een probleem. Kinderen zitten tegenwoordig in klassen van meer dan dertig leerlingen, waardoor een leerkracht niet altijd de persoonlijke begeleiding kan bieden die en hoogbegaafd kind nodig heeft. Een hoogbegaafd kind is geïnteresseerd in wat moeilijkere en diepgaandere onderwerpen dan dat hij of zij in de les krijgt. Wanneer een hoogbegaafd kind een diepgaande vraag aan de leraar stelt, wordt deze vaak niet volledig beantwoord of moet de leraar het materiaal speciaal op dit kind afstemmen.

Wil jij een totaal overzicht van alle kenmerken en het gedrag van een hoogbegaafd kind, adolescent of volwassenen? Neem dan een kijkje op de volgende pagina: https://www.laluna-maastricht.nl/hoogbegaafdheid.

Is mijn kind hoogbegaafd?

Je kunt dit eigenlijk heel eenvoudig onderzoeken door middel van een IQ test. Is de uitslag hoger dan 130, dan valt jouw kind in de categorie hoogbegaafd. Echter zien wij hoogbegaafdheid als meer dan alleen een cijfer. Het draait namelijk ook om de persoonlijkheidskenmerken. Een IQ test laten doen is overigens niet altijd noodzakelijk. Het is belangrijk om jezelf één vraag te stellen voordat je jouw kind laat testen: Is de uitslag van de test écht noodzakelijk om je kind extra ondersteuning te bieden? Of doe je het meer voor de eigen gemoedsrust? Je zou ook het boek over een hoogbegaafd kind ‘Paul, ons hoogbegaafde wonderkind’ kunnen lezen. Hierdoor leer je weer nieuwe dingen over hoogbegaafdheid en wellicht herken je jouw kind in deze situaties.

Wil jij meer weten over het boek ‘Paul, ons hoogbegaafde wonderkind’? Lees dan hier het eerste hoofdstuk.

Download het inkijkexemplaar

Het boek ‘Paul, ons hoogbegaafde wonderkind’ bestellen

Wil jij het boek over een hoogbegaafd kind bestellen? Super leuk! Het is een ontzettend humoristisch en leerzaam leesboek waardoor hoogbegaafde kinderen beter begrepen worden en zichzelf en hun omgeving beter leren begrijpen. Het boek is verschenen in 2018 en de prijs is €35,50. Het boek bestellen kan via de onderstaande link. Je wordt automatisch doorverwezen naar Targetpay waar je kunt betalen. Wij willen je alvast bedanken voor het bestellen van het boek en wensen jou ontzettend veel plezier en wijsheid toe tijdens het lezen van dit boek.

Bestel het boek online

La Luna voor extra begeleiding en aandacht voor hoogbegaafde kinderen

La Luna staat klaar voor hoogbegaafde kinderen en de ouders en begeleiders hiervan. Bij La Luna is de begeleiding gericht op de mens in zijn totaliteit, dus de beleving en het gevoel staan centraal in het begeleidingstraject. Hoogbegaafde kinderen worden weer terug in hun kracht gezet, zodat zij zich in alle opzichten zo optimaal mogelijk kunnen gaan ontwikkelen en hun dromen kunnen gaan realiseren!

Dit is wat wij doen:

  • Coachen van hoogbegaafde kinderen in primair en voorgezet onderwijs in coachings / verrijkingsklassen en op individuele basis
  • Coachen van hoogbegaafde adolescenten en volwassenen
  • Oudercoaching
  • Trainen en begeleiden van leerkrachten en docenten
  • Klassikale sociale vaardigheidslessen op locatie, zowel voor basis- als voor voortgezet onderwijs
  • Studiemiddagen, workshops en lezingen
  • Ontwikkeling van verrijkingsmateriaal