Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.
- Nelson Mandela

Coaching, verrijkingsklassen, lesmateriaal
en begeleiding voor hoogbegaafde kinderen, adolescenten en volwassenen

La Luna is een advies- en coachingsbureau en verrijkingsklas voor hoogbegaafden in Maastricht.  In de praktijk voelen hoogbegaafde mensen zich vaak onbegrepen en alleen, omdat ze anders denken en voelen. Bij La Luna worden mensen weer terug in hun kracht gezet.

denken + voelen + leren = zijn

Wat is hoogbegaafdheid?

Men spreekt over hoogbegaafdheid als er sprake is van een bovengemiddelde intelligentie. Helaas wordt hoogbegaafdheid vaak niet gesignaleerd bij kinderen, omdat men hoogbegaafdheid benadert vanuit een bepaald stereotiep beeld.

Visie en Werkwijze

Wij begeleiden hoogbegaafde basisschoolkinderen, adolescenten en volwassenen in ontwikkeling naar Succesvol Intelligent Gedrag. Het in balans zijn op sociaal, emotioneel en cognitief gebied is een voorwaarde om tot ontwikkeling te komen.

Onze specialisatie

La Luna coacht hoogbegaafde kinderen, adolescenten en volwassenen. Tevens zijn we gespecialiseerd in het begeleiden van ouders en verzorgen we trainingen voor basisscholen en middelbare scholen.

Lesmateriaal voor hoogbegaafde kinderen op de basisschool

Regelmatig voegen wij extra lesmaterialen toe.


NIEUW! Denken dieren net als wij? (Groep 8/brugklas)

Dieren kunnen heel veel, veel meer dan sommige mensen denken. Deze module exploreert verschillende facetten van hoe dieren denken en wat ze denken en voelen.


Tibbe en Trudie en het lab van professor Loontjens (groep 5/6)

Twee kinderen komen in contact met een microbioloog. Deze vertelt hen van alles over micro-organismen. Daarnaast komen hoogbegaafdheids- en pestproblematiek aan de orde.


Krokodillen (groep 4/5)

Lespakket over krokodillen voor groep 4/5 van de basisschool. Aan de orde komen verschillen tussen krokodilachtigen, afstamming, ontwikkeling en bedreigingen.